تولیدکننده ی عسل

نحوه ی ارتباط بابهترین تولیدکننده/فروشنده عسل طبیعی

زنبورها باید ۳کیلوگرم شهد را از گلهای مختلف و به تعداد ۴میلیون گل برداشت کنند.این رقم بسیار بزرگ برای زنبورهای پرتلاش بسیار آسان بوده و درواقع رسالتشان در طبیعت همین هست

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید