خریدموم از ارومیه

خرید موم عسل طبیعی ازخوی ارومیه-عمده وخرده

خرید موم از ارومیه کشور ما به لحاظ آب و هوای مناسب برای دامداری و کشاورزی در شرایط مساعدی قرار گرفته و تقریبا در همه ی شهرهای ایران زنبورداری و تولید عسل انجام میگیرد.منتها برخی شهرها مانند :ارومیه ،تبریز و اردبیل به عنوان بورس تولید زنبورعسل و فرآورده ی آن می باشد.ارومیه نیز به لحاظ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید