عمده فروشی گرده

عمده فروشی گرده گل کوهستانی جهت صادرات

عمده فروشی گرده گل قبل از بیان خصوصیات گرده گل به تعریف ساده ای از آن میپردازیم؟ گرده گل سلول جنسی نر گیاه بوده و تعداد آن در گیاهان مختلف فرق میکند.از بهم پیوستن میلیون ها اسپرم نر گلها یک گلوله گرده گل توسط زنبورعسل جمع آوری میشود. عمده فروشی گرده گلبایک مثال ساده گرده […]

بیشتر بخوانید

عمده فروشی گرده گل تمیز بدون آشغال

گرده گل تمیز چه نوع گرده گل را تمیز میگویند؟ به دو صورت گرده گل را تمیز میگویند:   ۱-تمیز از لحاظ مواد شیمیایی ۲-نظافت فیزیکی   با توجه به وجود انواع گل و گیاه در طبیعت زنبورها هر روز صبح همه ی گلهای اطراف خود را استقبال کرده و مقداری گرده و در صورت […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید