نوار کنه ی مانجیگ

اسپری اسید فرمیک و نوار کنه ی زنبورعسل

اسپری اسید فرمیک در سالهای اخیر تمامی موجودات دامی گریبان گیر بیماری های جدید شده و این بیماری ها در صورت نادیده گرفتنشان موجب تلفات زیادی برای شخص به بار می آورد.یکی از بزرگترین آفات موجود در زنبورداری که سالانه هزار کندو را آلوده میکند،موجودی به نام کنه ی واروا میباشد.این موجود خونخوار در همان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید