مجموعه قره داغ شما را به خرید بهترین محصولات عسل دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

  • قیمت: $0.00

خریدعسل طبیعی و وحشی بانازلترین قیمت وبالاترین کیفیت

آنچه در این مقاله می خوانید...

-تفاوت عسل وحشی باعسل طبیعی کندویی-ماندگاری عسلبنابراین در صورتی که عسل به خوبی فرآوری ودرشرایط بهداشتی ، بسته بندی و نگهداری شده باشد، ماندگاری آن می‌تواند دارای زمان طولانی باشد.بنابراین آن را بایستی در ظروف شیشه‌ای ، سرامیکی ،پلاستیکی ویاهرظرفی که خاصیت خورندگی نداشته باشدوبا درب محکم نگهداری کرد به طوریکه کاملا آب بندی شودو رطوبت به درون آن راه نیابد.قرار گرفتن طولانی مدت عسل در معرض رطوبت، منجر به تخمیر عسل شده در نتیجه کیفیت آن کاهش می‌یابد.عامل مهم دیگر در نگهداری عسل، دما است.-بسته بندی عسل

خریدعسل طبیعی و وحشی این روزهامردم جهت سلامتی وشادابی خوددنبال راههای مختلفی هستنداعم ازورزش،خوراک،اجتماعات و…اما خوراک یکی ازتاثیرگذارترین مسئله درسلامتی انسان میباشدوچون عسل هم جزوخوراک میباشدمردم درانتخاب این خوراک پرانرژی وسودمند،وسواس به خرج میدهندوسعی میکنندبهترین نوع عسل راتهیه ومیل نمایند.گروه قره داغ نیزبه نوبه خوددرجهت سلیقه ی مردم عمل میکندوعسل وسایرفراورده های زنبوررافراهم وبه بازارعرضه میکند.

 

 

خریدعسل طبیعی و وحشی
خریدعسل طبیعی و وحشی

 

 

-تفاوت عسل وحشی باعسل طبیعی کندویی

-ماندگاری عسل

-بسته بندی عسل

-تفاوت عسل وحشی باعسل طبیعی کندویی

همانطورکه ازاسمش پیداست عسل وحشی وطبیعی کندویی دارای تفاوت زیادومنحصربه فردمیباشندکه بصورت تیترواربرای شمادوستان توضیح داده میشود.

۱-عسل وحشی بدلیل نداشتن دخالت انسان همیشه دارای آذوقه بوده ونیازی به تغذیه ی آنهادرشرایط سخت زمستانی نیست

خریدعسل طبیعی و وحشی
خرید عسل طبیعی و وحشی

۲-زنبورهای عسل وحشی دارای مقاومت بیشتری نست به زنبورهای کندویی میباشدکه دربرابرشرایط بدآب وهوایی وهم دربرابربسیاری ازبیماریهامقامت بالایی دارند.

۳-اکثرعسل های موجود در بازار،سوپرمارکت ها، عسل هایی که به صورت دست فروشی به فروش میرسدحرارت داده شده اند تا ازرس بستن آنها جلوگیری شودولی عسل وحشی مقدارش آنقدرکم است که اولا بسته بندی درستی برروی آن انجام نمیشود

ثانیابسختی وپس ازمدتهابه حالت رس میرود.لذافروشنگان این نوع عسل گرمایی بهآن نمیدهند.

۴-زنبورهای عسل وحشی بدلیل سازگارکردن خودبامحیط (برخلاف کندویی که زنبوردارتصمیم میگیرد که زنبورکجاقراربگیرد) در برابر بیماری هاوآفاتی که زنبورهای کندویی راتهدید میکند بسیار مقاوم هستند

درنتیجه چون بابیماری دست وپنجه نرم نمیکنندعسل بدست آمده ازاین زنبورهادارای ارزش غذایی بسیاربالایی خواهدبود.

۵-اگربه ساختارخانه سازی وتولید عسل وحشی دقت کرده باشیدمعمولا درآب وهوای نسبتابهاری تولیدعسل وآشیانه میکنند

این زنبورهابدلیل خوب بودن آب وهوای منطقه تولید بره موم ناچیزی دارند.

لذاعسل وحشی دارای بره موم خیلی کم آنهم جهت چسباندن آشیانه بر روی شیی،اگربه ساختار۶ضلعی زنبورهای وحشی دقت کرده باشید

دیواره های خیلی نازکی نسبت به کندویی داردلذااین موم نازک درطعم عسل تاثیر گذاشته وطعم فوق العادهای رابه عسل میبخشد.

۶-این روزهابدلیل دست کاریهای زیاد زنبورهای کندویی میزان عسل دهی وکیفیت موم،کیفیت عسل وسایرفراورده های آن تحت تاثیرداروهای مورد استفاده درزنبوردای قرارگرفته ودرطعم ورنگ آن تاثیرمنفی گذاشته است.

لذاعسل وحشی بدلیل نداشتن پارامترهای بالادارای برتری بیشتری نست به عسل کندویی میباشد.

۷-موم عسل های کندویی اگرآغشته به داروهای مورد استفاده درکندوهاشده باشددارای خواص داروویی کمتری خواهد بود

لذاجهت اطمینان بیشتردراستفاده ازموم دردرمان بیماری های موردنظرتاحدامکان ازموم عسل وحشی استفاده کنید

یاازموم عسل طبیعی آزمایش شده ویاازشخص مطمئن خریداری کنید.

۸-عسل وحشی بدلیل کمیاب بودن وسخت بودن براشت آن دربازاربسیارکم بوده به همین دلیل دارای قیمت بالاتری ۴تا۱۰برابر نسبت به کندویی طبیعی میباشد.

-ماندگاری عسل

درموردماندگاری عسل همه ما چیزهایی ازلحاظ علمی وتجربی ازسایرین شنیده ایم وهمچنین اخیرادررسانه هادانشمندان مدعی بودندعسلی پیداکردند

که مربوط به هزاران سال پیش بوداین امرنشان دهنده ی ماندگاری بالای این ماده ی باارزش میباشد.

 

معمولاعسل طبیعی در خالص‌ترین شکل خود، واگربه طور مناسب دردمای مطلوب نگهداری شود

و درب ظرف نگهدارنده آن محکم بسته شده باشد، می‌تواند به مدت بسیار طولانی وسالهای زیادی سالم بماند

بدون آنکه تغییری درموادتشکیل دهنده یآن اتفاقی صورت گیرد.

به این دلیل عسل، قندی است که رطوبت بسیار کمی دارد. این امر رشد میکروارگانیسم‌ها را درون آن مشکل می‌سازد.

از آنجا که عسل می‌تواند رطوبت را به خود جذب کند، اهمیت دارد که درب ظرف آن محکم بسته شده و به طور مناسب نگهداری شود.

عسل به دلیل داشتن ph پایین طبیعت اسیدی داردو محیط مناسبی برای زنده ماندن میکروارگانیسم‌ها به حساب نمی‌آید.

همچنین گفته می‌شود شهد اندوخته شده توسط زنبور عسل حاوی مقادیر ناچیزی از آنزیمی تحت عنوان گلوکز اکسیداز است

که در معده این حشرات یافت می‌شود. این آنزیم بر روی شهد عمل کرده در نتیجه به پراکسید هیدروژن و اسید گلوکونیک تبدیل می‌شود.

وجود پراکسید هیدروژن می‌تواند دلیل ماندگاری طولانی عسل باشد..

بنابراین در صورتی که عسل به خوبی فرآوری ودرشرایط بهداشتی ، بسته بندی و نگهداری شده باشد، ماندگاری آن می‌تواند دارای زمان طولانی باشد.

بنابراین آن را بایستی در ظروف شیشه‌ای ، سرامیکی ،پلاستیکی ویاهرظرفی که خاصیت خورندگی نداشته باشد

وبا درب محکم نگهداری کرد به طوریکه کاملا آب بندی شودو رطوبت به درون آن راه نیابد.

قرار گرفتن طولانی مدت عسل در معرض رطوبت، منجر به تخمیر عسل شده در نتیجه کیفیت آن کاهش می‌یابد.

عامل مهم دیگر در نگهداری عسل، دما است.

دمای بهینه نگهداری عسل پردازش شده یا به عمل آمده ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتیگراد است و در مورد عسل پردازش نشده، این دما ۱۰ درجه سانتیگراد خواهد بود. هم عسل فرآوری شده و هم غیر فرآوری را می‌توان در دمای

۱- تا ۰ درجه سانتیگراد نگهداری کرد. در حالی که تغییرات دمایی ممکن است بر ماندگاری عسل تأثیر نگذارد

اما بایستی از قرار گرفتن آن در معرض گرما خودداری کرد. با این حال، پس از مدتی عسل شکرک زده و رنگ آن تیره‌تر می‌شود.

این شکرک را می‌توان با قرار دادن ظرف عسل در آب گرم، حل نمود.

درکل عسل تاریخ انقضای مشخصی ندارد. آن را بایستی به طور مناسب نگهداری کرد تا از فساد آن جلوگیری شود.

ظرف عسل را به دور از نور مستقیم خورشید و گرما قرار داده تا از خواص آن بهره‌مند شوید. اطمینان حاصل کنید که درب آن را پس از هر بار مصرف، محکم ببندید.تاهواورطوبت به داخل نفوذنکند.

خریدعسل طبیعی و وحشی

خریدعسل طبیعی و وحشی
خریدعسل طبیعی و وحشی

-بسته بندی عسل

مطمئناعسل رابعدازبرداشت جهت ارائه به مشتری بایددربسته بندی های بهداشتی قراردهیم تامشتری به دلخواه خودعسل موردنیازراتهیه کندهمچنین برای حفظ قدرت ضد میکروبی عسل باید آن را در مکانی تاریک و یا در ظرف شیشه ای مات یا تیره خارج از یخچال نگه دارید.

نگهداری عسل در ظروف فلزی که داری پوسته ی داخلی ضد اسیدنباشد برای مدت طولانی مناسب نیست.

بدین منظور امروزه بسته بندی عسل به شکل های جذاب و خلاقانه و مناسب جهت نگهداری رو به افزایش است.

تولید کننده ها در پی طراحی نوین برای بسته بندی عسل هستند و حتی برای آسان سازی شرایط  نگهداری و زیبایی ظاهری بیشتر از جعبه های مقوایی وکاغذی مقاوم استفاده می کنند. مزیت جعبه ها این است که می توان ظرف را در آن ها قرار داده و درب ان را بست تا نور و گرما به عسل نرسد.

تصاویر زیر نمونه هایی از ظرف های نگهداری عسل هستند که علاوه بر زیبایی ظاهری کیفیت محصول را نیز حفظ می کنند.

(جهت خریدعسل طبیعی و وحشی باماتماس بگیرید)

سعید قاسمی

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاوره روی دکمه زیر کلیک کنید.

مشاوره و فروش

جهت خرید و فروش این محصول می توانید با ما در ارتباط باشید:

مشاور فروش: سعید قاسمی

راه های ارتباطی:

phone icon شماره تماس: 09145394274

phone icon شماره تماس: 09126832367

whatsApp icon پاسخگویی واتساپ: کلیک کنید

telegram icon تلگرام: asal-gharedagh@

instagram icon اینستاگرام: asal-gharedagh@

email icon ایمیل: beeproduct.gharedagh100@gmail.com

مجموعه قره داغ شما را به خرید بهترین محصولات عسل دعوت می نماید.
کافیست فرم زیر را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

  • قیمت: $0.00
0

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

Call Now Buttonتماس بگیرید